Բոլոր ձևերի շլության ուղղում

Շլություն
22 ապրիլի 2014   (0)
Մեր կենտրոնի մանկական բաժանմունքն ունի մեծ փորձ ակնագնդերի թեքման՝ շլության վիրահատման գործում: Վիրահատվում են երեխաները հիմնականում 2 տարեկանից բարձր տարիքում և չափահասները՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Լայն տարածում է գտել միաժամանակ երկու աչքում կատարվող վիրահատությունները, շարունակելով ակնոցային կորրեկցիան և տեսողության սրության բարձրացմանն ուղղված ապարատային բուժումները:
Շլություն
Շլություն
22 ապրիլի 2014   (0)
Մեր կենտրոնի մանկական բաժանմունքն ունի մեծ փորձ ակնագնդերի թեքման՝ շլության վիրահատման գործում: Վիրահատվում են երեխաները հիմնականում 2 տարեկանից բարձր տարիքում և չափահասները՝ առանց տարիքային սահմանափակման: Լայն տարածում է գտել միաժամանակ երկու աչքում կատարվող վիրահատությունները, շարունակելով ակնոցային կորրեկցիան և տեսողության սրության բարձրացմանն ուղղված ապարատային բուժումները:
  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer