տեսողական ածխատանք

Կարճատեսություն (միօպիա)
Կարճատեսություն (միօպիա)
09 մարտի 2016   (0)
Կարճատեսությունը տեսողության խանգարում է: Նորածինների աչքերը, որպես կանոն, հեռատես են: Երեխայի աճմանը համընթաց նրա ակնագունդը մեծանում է և 9-12 տարեկանում դառնում է գնդաձև: Սակայն երբեմն այն մի քիչ երկարում է առաջ-հետին ուղղությամբ, որի հետևանքով բբի և ցանցաթաղանթի միջև ընկած հեռավորությունը մեծանում է:
  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer