Կենտրոնը առաջարկում է հետևյալ ախտահարումների վիրաբուժական, լազերային և դեղորայքային բուժում

Կենտրոնը առաջարկում է հետևյալ ախտահարումների վիրաբուժական, լազերային և դեղորայքային բուժում

- Բոլոր տեսակի ժամանակակից և գերճշգրիտ ախտորոշիչ հետազոտություններ 

- Բնածին և ձեռքբերովի բորբոքային հիվանդություններ

- Անհասության ռեթինոպաթիայի վաղ հայտաբերում և բուժում

- Բոլոր ձևերի շլության ուղղում

- Բնածին և ձեռքբերովի կատարակտա

- Կատարակտայի ուլտրաձայնային հեռացում (ֆակոէմուլսիֆիկացիա) մեթոդով

- Բնածին և ձեռքբերովի գլաուկոմա

- Գլաուկոմայի լազերային բուժում

- Գլաուկոմայի բարդացած դեպքերի վիրաբուժություն արհեստական փականների պատվաստումով  (շունտավորում)

- Վիտրեոռեթինալ վիրահատություններ

- Եղջերաթաղանթի բնական և արհեստական փոխպատվաստում

- Կոպերի բնածին, ձեռքբերովի, հետվնասվածքային և կոսմետիկական շտկում

- Արհեստական ծիածանաթաղանթի տեղադրում վերջինիս բացակայության դեպքում

- Բոլոր վնասվածքների, հետվնասվածքային բարդություններ

- Կեռատոկոնուսի կանխում և բուժում cross-linking նորագույն մեթոդով

- Խորը առաջային շերտավոր կերատոպլաստիկա (DALK)

- Եղջերաթաղանթի կոսմետիկ ներկում (տատուաժ)

- Կոնսերվատիվ բուժում ամբուլատոր պայմաններում

- Էքսիմեր-լազերային վիրահատություններ (PRK, LASIK, FemtoLASIK)

  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer