ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հաստատված է «Հայաստանի ակնաբուժների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության հիմնադիր ժողովի
2012թ.-ի ________________ «______» որոշմամբ 
Նախահագ' 
________________ ____________________ 

Տպագրված է ընդամենը 4 օրինակ
Օրինակ __

Գրանցված է
Հայաստանի Հանրապետության
իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստր
ռեգիստրի
կենտրոնական մարմնի կողմից

«______» ___________________ 2012թ.

գրանցման թիվ __________________ 

վկայական ______________________ 

պետական ռեգիստրի ղեկավար 

____________________ Ա. Գևորգյան

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer