Աչքի կոսմետիկ տեսքի բարելավումը եղջրենու տատուաժի կատարմամբ

Աչքի բորբոքային հիվանդությունների բաժանմունքում 2009-2016թթ.-ի ընթացքում 64 հիվանդի մոտ կատարվել է եղջերաթաղանթի տատուաժ աչքի կոսմետիկ տեսքի վերականգնման նպատակով:

Վիրահատությունը կատարվում է այն հիվանդությունների դեպքում (օր. գլաուկոմա, տրավմա և այլն), որոնց ժամանակ փոխվում է աչքի արտաքին գույնը և տեսքը: Վիրահատության ընթացքում եղջերաթաղանթի էպիթելի նախնական հեռացումից հետո գունանյութը ներմուծվում է առաջային շերտերը: Հիվանդների 95% դեպքում ստացվել է դրական արդյունք:

Ստորև ներկայացնում ենք որոշ հիվանդների աչքի արտաքին տեսքը նախքան տատուաժի գործողությունը և վիրահատությունից հետո:

1․ Երեխան հասակակիցների հետ, աջ աչքի արտաքին տեսքը թափանցող վնասվածքից  հետո

Մանկական հասակում կատարված տատուաժից 15 տարի անց, աչքի կոսմետիկ տեսքը պահպանվել է

2. Քիմիական այրվածք

Արդյունքը վիրահատարանում         

3.Թափանցող վնասվածք

Տատուաժից  հետո  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer