ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

07 հունիսի 2016 | Բաժանմունքներ, ԽԱԲ | Цитата

Խորհրդա-ախտորոշիչ բաժանմունք
Բաժանմունքի վարիչ Մարգարյան Դիանա Արտաշեսի

Բաժանմունքում գործում են հետևյալ կաբինետները.

1. ընդհանուր կաբինետ (առաջնային զննում և բժիշկ-օֆթալմոլոգի կոնսուլտացիա)
2. գլաուկոմայի կաբինետ (բժիշկ-գլաուկոմատոլոգի կոնսուլտացիա)
3. մանկական կաբինետ (մանկական բժիշկ-օֆթալմոլոգի կոնսուլտացիա)
4. բարդ մեթոդներով տեսողության կորեկցիայի կաբինետ
5. ֆունկցիոնալ կաբինետ
6. աչքի ուլտրաձայնային հետազոտության կաբինետ
7. աչքի ֆլյուրոեսցեստային անգիոգրաֆիայի կաբինետ
8. ակնային պլաստիկ վիրաբուժության կաբինետ
9. լազերային կաբինետ
10. վնասվածքաբանական կաբինետ
11. ռենտգեն կաբինետ
12. թերապևտի կաբինետ
13. կլինիկո-բիոքիմիական լաբորատորիա
14. բակտերոլոգիականբ լաբորատորիա
15. ստոմատոլոգիական կաբինետ
16. պլեօպտո-օրթոպտիկ կաբինետ
17. աչքի ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետ: Բաժանմունքում աշխատում են 13 բժիշկ և 14 բուժքույր:  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer