Կոպերի հետայրվածքային կպումային հիվանդության բուժումը շրթունքի լորձաթաղանթի տրանսպլանտացիայի միջոցով

 

Տեսողական օրգանի թերմիկ տրավմաներից հետո բնորոշ է կպումային հիվանդության զարգացումը, որը բնորոշվում է կոպի և ակնագնդի լորձաթաղանթների կպումների զարգացումով: Կպումային հիվանդությունը բարդանում է ակնագնդի շարժումների սահմանափակումով, երկտեսության առաջացումով:

Այրվածքներից հետո առաջացող փոփոխությորնները պահանջում են էտապային պլաստիկ ռեկոնստրուկցիաներ:

Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնի պլաստիկայի բաժանմունքում իրականացվում են կոպերի պլաստիկ վերականգնողական վիրահատություններ շրթունքի լորձաթաղանթի տրանսպլանտացիայով կպումները վերացնելու նպատակով:  • Santen
  • Magistros
  • Alcon
  • Tomey
  • Leica
  • Ziemer